Thursday, June 5, 2008

PUSAT LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DI TEMPAT KERJA

Berkuat kuasa 2 Mei 2008 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) tidak akan meniktirafkan Pusat Latihan Pertolongan Cemas Di Tempat Kerja. Pihat industri bebas untuk memilih pusat latihan daripada mana-mana persatuan professional atau pertubuhan bukan kerajaan.

Industri boleh merujuk kepada garis panduan yang sedia ada iaitu ‘Guidelines on First-aid in the Workplace(2nd Edition) 2004’ yang dikeluarkan oleh Jabatan ini dengan tidak mengguna pakai Appendix 1 (Institutions recognized by the Department of Occupational Safety and Health, Ministry of Human Resources, for providing training on First –Aid in the Workplace. Appendix 2 (Course content for First-Aider) masih boleh dirujuk.

Semoga industri akan terus berjaya menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.


Dr. Christine YSL
JKKP Ibupejabat
28 Mei 2008

No comments: